แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

Writer : webmaster

26 December 2020

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ย ครูผู้สร้างในศาสตร์แห่งลม-น้ำ-ฟ้า”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างลึกซึ้ง ในแบบที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หรือคาดไม่ถึงมาก่อน จากผู้เชี่ยวชาญในงานด้านอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ “เสด็จเตี่ย” ได้ทรง “วางรากฐาน” วิชาการต่าง ๆ ทั้งยังทรง “สร้างคนให้มีความรู้” ในศาสตร์แห่งลม น้ำ ฟ้า ไว้เมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ยและการดนตรี สู่บทเพลงราชนาวีสยาม”

WRITER : webmaster

1 นักวิชาการผู้ศึกษาพระประวัติด้านการดนตรี กับ 1 ผู้อำนวยเพลงแห่งวงดุริยางค์ราชนาวี จะมาล้อมวงเสวนากับอีก 1 บุคคลช่างสงสัย ถึงหลากหลายประเด็นของพระปรีชาสามารถด้านคีตศิลป์ ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อย่างลึกซึ้ง ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เสวนาพระประวัติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

WRITER : webmaster

2 นายทหารเรือ กับ 1 บุคคลช่างสงสัย จะมาล้อมวงคุยกันในเวทีเสวนาถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารเรือ ที่สะท้อนมุมมองแง่คิดในเรื่องราวพระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สนใจทั้งสายบุ๋นและสายบู๊จึงไม่ควรพลาด

เสวนาพระประวัติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”

WRITER : webmaster

เปิดมุมมองใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจ ข้อมูลหลักฐานน่าทึ่ง ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในเรื่องราวพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประวัติ