พระประวัติคัดสรร

Writer : webmaster

18 March 2020

พระประวัติคัดสรร

พระประวัติคัดสรร

ร่องรอยพระปรีชา ในวิทยาการสงครามล่าสุดของโลก

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

รู้ไหม ? ลูกตอร์ปิโดที่ใกล้ฐานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ไม่ได้แค่ติดตั้งประดับไว้สวย ๆ แต่ยังช่วยย้ำเตือนถึงเรื่องราวพระปรีชา ในวิทยาการล่าสุดของยุทโธปกรณ์

“หลังเสด็จสู่ราชนาวีสยาม” : สารคดีในโครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” ตอนที่ 2

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

จากสิ่งของ เครื่องใช้ และสถานที่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เราได้เห็นและได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

มุมมอง แง่คิด ชีวิต และพลังใจ จากการศึกษาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ

WRITER : ฑิตยา ชีชนะ

“คนนับถือกรมหลวงชุมพรฯ เยอะ แต่คนไม่สนใจท่านในฐานะปุถุชน คนไม่สนใจว่าท่านเคยทำอะไรมา หรือเก่งอย่างไร คนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์”

“ก่อนเสด็จนิวัตมาตุภูมิ” : สารคดีในโครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” ตอนที่ 1

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

ช่วงเวลาแห่งการทรงศึกษาวิชาทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ ได้หล่อหลอมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นเช่นไร ทรงเรียนรู้อะไร และทรงพบเห็นโลกทัศน์อันกว้างไกลเช่นใดบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

1 4 5 6 7