พระประวัติคัดสรร

Writer : webmaster

18 March 2020

พระประวัติคัดสรร

พระประวัติคัดสรร

ถอดรหัสสายสัมพันธ์ไร้บทบันทึก ระหว่างหลวงปู่ศุขกับหมอพร

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันศิษย์และอาจารย์ ระหว่างกรมหลวงชุมพรฯ กับหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นที่รับรู้กันกว้างขวางมายาวนาน หากสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันระหว่างกรมหลวงชุมพรฯ และหลวงปู่ศุข ที่มีผู้กล่าวถึงน้อยมากในยุคหลังก็คือ การเป็นผู้ศึกษาวิชาแพทย์ ทรงความรู้แตกฉานในตำรายา และใช้ความรู้นี้เพื่อประโยชน์แก่คนทั่วไป โดยไม่มุ่งหวังอามิสสินจ้าง

“หมอพร หมอเทวดา” ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์สยาม

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

แม้พระกรณียกิจที่พลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงกระทำระหว่างทรงออกจากราชการ จะมีอยู่หลายด้าน แต่พระกรณียกิจอันเป็นที่กล่าวขานมาถึงปัจจุบันว่า ได้สร้างคุณูปการแก่ผู้คนทุกชนชั้นอย่างกว้างขวาง ก็คือการทรงศึกษาวิชาแพทย์ กระทั่งทรงสามารถปรุงยา และทรงรักษาผู้ป่วยเจ็บเป็นจำนวนมากมาย ในพระนาม “หมอพร”

สืบทอดพระปณิธานสานต่อพระปรีชา “มรดกแห่งองค์บิดา” กับการพัฒนาราชนาวีไทย

WRITER : ฑิตยา ชีชนะ

จากระยะเวลากว่า 7 ปี ที่พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงศึกษาสรรพวิชาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ สู่การทรงนิวัตสยาม ทรงนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์มากมาย มาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือสยามเรื่อยมา ถึงแม้ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรับราชการทั้งหมดนั้นจะครอบคลุมระยะเวลาเพียง 17 ปี แต่รากฐานที่พระองค์ได้ทรงปลูกไว้นั้น บัดนี้ได้แตกหน่อออกผลเป็นที่ประจักษ์ทั่วผืนน้ำและแผ่นดินไทย

รากฐานจากองค์บิดา ในวิชาพยากรณ์ ลม น้ำ ฟ้า

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์ / ฑิตยา ชีชนะ

ชวนกันมองให้ลึกถึงอีกหนึ่งพระกรณียกิจ จากพระปรีชาทางวิทยาการแห่ง “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ที่เป็นรากฐานสำคัญในศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ลม น้ำ ฟ้า ซึ่งล้วนอยู่ใกล้ตัวทุกคนทั้งประเทศ จนใครหลายคนอาจลืมนึกถึง

1 2 3 4 5 7