พระประวัติคัดสรร

Writer : webmaster

18 March 2020

พระประวัติคัดสรร

พระประวัติคัดสรร

พระเกียรติคุณแห่งองค์บิดา ในสายตาทหารเรือไทย

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์ / ฑิตยา ชีชนะ

พระกรณียกิจมากมายในการทรงรับราชการของกรมหลวงชุมพรฯ ส่งผลอย่างไรแก่ราชนาวีสยามบ้าง กระทั่งพระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ลำน้ำเจ้าพระยาในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

พินิจรอยอดีตของชื่อย่านฐานถิ่น บนเส้นทางล่องสายน้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่ปากแม่น้ำ ก่อนผ่านสันดอนสู่ท้องทะเลกว้าง เราอาจเห็นร่อยรอยแห่งพระปรีชาของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ที่แฝงอยู่เบื้องหลังวัตถุสถานอันคุ้นตา จนหลายคนอาจเคยมองข้าม

ร่องรอยพระปรีชา ในวิทยาการสงครามล่าสุดของโลก

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

รู้ไหม ? ลูกตอร์ปิโดที่ใกล้ฐานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ไม่ได้แค่ติดตั้งประดับไว้สวย ๆ แต่ยังช่วยย้ำเตือนถึงเรื่องราวพระปรีชา ในวิทยาการล่าสุดของยุทโธปกรณ์

“หลังเสด็จสู่ราชนาวีสยาม” : สารคดีในโครงการ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม” ตอนที่ 2

WRITER : นิธิ วติวุฒิพงศ์

จากสิ่งของ เครื่องใช้ และสถานที่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เราได้เห็นและได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

1 2