กิจกรรม

Writer : webmaster

9 June 2020

กิจกรรม

กิจกรรม

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ยและการดนตรี สู่บทเพลงราชนาวีสยาม”

WRITER : webmaster

1 นักวิชาการผู้ศึกษาพระประวัติด้านการดนตรี กับ 1 ผู้อำนวยเพลงแห่งวงดุริยางค์ราชนาวี จะมาล้อมวงเสวนากับอีก 1 บุคคลช่างสงสัย ถึงหลากหลายประเด็นของพระปรีชาสามารถด้านคีตศิลป์ ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อย่างลึกซึ้ง ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เสวนาพระประวัติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

WRITER : webmaster

2 นายทหารเรือ กับ 1 บุคคลช่างสงสัย จะมาล้อมวงคุยกันในเวทีเสวนาถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารเรือ ที่สะท้อนมุมมองแง่คิดในเรื่องราวพระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สนใจทั้งสายบุ๋นและสายบู๊จึงไม่ควรพลาด

เสวนาพระประวัติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”

WRITER : webmaster

เปิดมุมมองใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจ ข้อมูลหลักฐานน่าทึ่ง ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในเรื่องราวพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประวัติ

1 2