กิจกรรม

Writer : webmaster

9 June 2020

กิจกรรม

กิจกรรม

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ย ครูผู้สร้างในศาสตร์แห่งลม-น้ำ-ฟ้า”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างลึกซึ้ง ในแบบที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หรือคาดไม่ถึงมาก่อน จากผู้เชี่ยวชาญในงานด้านอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ “เสด็จเตี่ย” ได้ทรง “วางรากฐาน” วิชาการต่าง ๆ ทั้งยังทรง “สร้างคนให้มีความรู้” ในศาสตร์แห่งลม น้ำ ฟ้า ไว้เมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

1 2