1 นักวิชาการผู้ศึกษาพระประวัติด้านการดนตรี กับ 1 ผู้อำนวยเพลงแห่งวงดุริยางค์ราชนาวี จะมาล้อมวงเสวนากับอีก 1 บุคคลช่างสงสัย ถึงหลากหลายประเด็นของพระปรีชาสามารถด้านคีตศิลป์ ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อย่างลึกซึ้ง ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

Writer : webmaster

14 December 2020

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ยและการดนตรี สู่บทเพลงราชนาวีสยาม”

นอกจากบทเพลงพระนิพนธ์ “เดินหน้า” และ “ดอกประดู่” ที่คุ้นหู ยังมีเรื่องน่ารู้เบื้องลึกอีกมากมาย ในพระปรีชาด้านการดนตรี

ชมคลิปย้อนหลังงานเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ

เรื่อง “เสด็จเตี่ยและการดนตรี สู่บทเพลงราชนาวีสยาม”

พระปรีชาสามารถด้านศิลปะการดนตรี ซึ่งมีมากกว่าบทเพลงพระนิพนธ์ ที่ทหารเรือทุกคนร้องได้

ร่วมเสวนาโดย

ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน
อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทเพลงทหารเรือในพระนิพนธ์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย
นายทหารฝ่ายเทคนิคการดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ กองทัพเรือ ผู้ฝึกฝน ศึกษา และถ่ายทอดบทเพลงพระนิพนธ์สู่ทหารเรือและสาธารณชนมายาวนาน

ดำเนินงานเสวนาโดย

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผู้ค้นคว้าเอกสารชั้นต้นทั้งของไทยและอังกฤษ และเรียบเรียงหนังสือพระประวัติ
ฉบับจัดทำโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ