เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

Writer : webmaster

14 December 2020

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

ทรงเลี้ยง “นักมวย” ที่วังนางเลิ้งอย่างไร ?

ทรงศึกษา “ไสยศาสตร์” แบบไหน ?

สิ่งที่เรียกว่า “ปั้นเหน่งแม่นาก” มีเรื่องราวอะไร ?

พระทายาทมีประสบการณ์ตรงต่อ “ของขลังและอาคม” ของกรมหลวงชุมพรฯ อย่างไรบ้าง ?

ชมคลิปย้อนหลังงานเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ (ฉบับเต็ม)

เรื่อง “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

ความสนพระทัยในสรรพวิชา ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงไสยศาสตร์ และศิลปะนานาแขนง สะท้อนพระอุปนิสัยของกรมหลวงชุมพรฯ อย่างไร ?

ร่วมเสวนาโดย

น.ต. ภากร ศุภชลาศัย
พระนัดดาในกรมหลวงชุมพรฯ โอรสของ ม.จ.จารุพัตรา

ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร
พระนัดดา ผู้ค้นคว้าและเขียนเรื่องราวพระประวัติฯ

ดำเนินงานเสวนาโดย

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผู้ค้นคว้าเอกสารชั้นต้นทั้งของไทยและอังกฤษ และเรียบเรียงหนังสือพระประวัติ
ฉบับจัดทำโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ