มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างลึกซึ้ง ในแบบที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หรือคาดไม่ถึงมาก่อน จากผู้เชี่ยวชาญในงานด้านอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ "เสด็จเตี่ย" ได้ทรง "วางรากฐาน" วิชาการต่าง ๆ ทั้งยังทรง "สร้างคนให้มีความรู้" ในศาสตร์แห่งลม น้ำ ฟ้า ไว้เมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

Writer : webmaster

14 December 2020

เสวนาพระประวัติ “เสด็จเตี่ย ครูผู้สร้างในศาสตร์แห่งลม-น้ำ-ฟ้า”

“เสด็จเตี่ย” มีพระปรีชาในศาสตร์แห่งการทำนายสายลม แสงแดด ท้องฟ้า อากาศ และสายน้ำ อย่างไร ?

ทรงนำความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ มาทรง “สอน” ให้บรรดาทหารเรืออย่างไร ?

และทรงนำมา “พัฒนา” กิจการราชนาวีสยามอย่างไร ?

ชมคลิปย้อนหลังงานเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ (ฉบับเต็ม)

เรื่อง “เสด็จเตี่ย ครูผู้สร้างในศาสตร์แห่งลม-น้ำ-ฟ้า”

พระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งการทำนายลม-น้ำ-ฟ้า อีกหนึ่งเรื่องราวพระประวัติ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ร่วมเสวนาโดย

พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

คุณสมชาย นุชประมูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา

ดำเนินงานเสวนาโดย

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผู้ค้นคว้าเอกสารชั้นต้นทั้งของไทยและอังกฤษ และเรียบเรียงหนังสือพระประวัติ
ฉบับจัดทำโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ