เปิดมุมมองใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจ ข้อมูลหลักฐานน่าทึ่ง ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในเรื่องราวพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประวัติ

Writer : webmaster

11 June 2020

เสวนาพระประวัติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”

เปิดมุมมองใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจ ข้อมูลหลักฐานน่าทึ่ง ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในเรื่องราวพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชมคลิปย้อนหลังงานเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรฯ (ฉบับเต็ม)

เรื่อง “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี เสด็จนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”

อันเป็นวาระครบรอบ 120 ปีที่พระองค์เสด็จจากอังกฤษกลับสู่สยาม และทรงเริ่มรับราชการในกรมทหารเรือ เป็นจุดเริ่มแห่งคุณูปการนานัปการ ที่ทรงอุทิศแก่สยาม

ร่วมเสวนาโดย

ม.ร.ว. อภิเดช อาภากร
พระนัดดา ผู้ค้นคว้าและเผยแพร่เรื่องราวพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ

คุณศรัณย์ ทองปาน
นักเขียนมือรางวัลจากสำนักพิมพ์สารคดี ผู้ศึกษาและเขียนหนังสือพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ

ดำเนินงานเสวนาโดย

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผู้ค้นคว้าเอกสารชั้นต้นทั้งของไทยและอังกฤษ และเรียบเรียงหนังสือพระประวัติ
ฉบับจัดทำโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เสวนาพระประวัติ “เราเรียนรู้อะไรจากเสด็จเตี่ยฯ”

WRITER : webmaster

แม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี หลังจากที่กรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ แต่เรื่องราวในพระประวัติของพระองค์ก็ยังมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนในปัจจุบันสมัยเรื่อยมา

เสวนาพระประวัติ “สรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรฯ”

WRITER : webmaster

เผยเรื่องราวเชิงลึก ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนพระทัย และพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนงของกรมหลวงชุมพรฯ ที่คล้ายแตกต่าง ทว่าผสานกันในบุคคลเดียว

เสวนาพระประวัติ “หมอพร หมอเทวดาของประชาชน”

WRITER : webmaster

มาร่วมติดตามเรื่องราวน่ารู้ ในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตก จากที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงศึกษา จนสามารถรักษาผู้ป่วยเจ็บได้อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ในพระนาม “หมอพร”กระทั่งเรียบเรียงเป็นพระนิพนธ์ด้านการแพทย์และการพยาบาลอีกหลายฉบับ